Thursday, April 10, 2008

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w SkwierzynieNasza szkoła od strony głównego wejscia. Jest to Zespół Edukacyjny, łączący szkołę podstawową i przedszkole. Uczy się tu około 600 dzieci. Języki obce to angielski i niemiecki. Dzieci w 1-3 uczą się języka angielskiego, a w czwartej klasie dochodzą godziny języka niemieckiego, co czasami może prowadzić do mieszania jednego języka z drugim.

No comments: